<< Декември 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 399,5HUF/л
 ДИЗ: 409,9HUF/л
 ГАЗ: 239,9HUF/л 
2  A95: 399,5HUF/л
 ДИЗ: 409,9HUF/л
 ГАЗ: 239,9HUF/л 
3  A95: 399,8HUF/л
 ДИЗ: 410,4HUF/л
 ГАЗ: 239,9HUF/л 
4  A95: 399,7HUF/л
 ДИЗ: 410,4HUF/л
 ГАЗ: 239,9HUF/л 
5  A95: 399,8HUF/л
 ДИЗ: 410,8HUF/л
 ГАЗ: 239,9HUF/л 
6  A95: 398,9HUF/л
 ДИЗ: 410,7HUF/л
 ГАЗ: 244,2HUF/л 
7  A95: 399,1HUF/л
 ДИЗ: 411,0HUF/л
 ГАЗ: 244,2HUF/л 
8  A95: 399,2HUF/л
 ДИЗ: 411,1HUF/л
 ГАЗ: 244,2HUF/л 
9  A95: 399,2HUF/л
 ДИЗ: 411,1HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
10  A95: 399,1HUF/л
 ДИЗ: 411,1HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
11  A95: 398,2HUF/л
 ДИЗ: 410,9HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
12  A95: 398,3HUF/л
 ДИЗ: 410,7HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
13  A95: 398,3HUF/л
 ДИЗ: 410,1HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
14  A95: 398,2HUF/л
 ДИЗ: 409,8HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
15  A95: 398,1HUF/л
 ДИЗ: 409,8HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
16  A95: 398,1HUF/л
 ДИЗ: 409,8HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
17  A95: 397,9HUF/л
 ДИЗ: 409,6HUF/л
 ГАЗ: 244,3HUF/л 
18  A95: 397,4HUF/л
 ДИЗ: 410,1HUF/л
 ГАЗ: 244,4HUF/л 
19  A95: 397,5HUF/л
 ДИЗ: 409,9HUF/л
 ГАЗ: 244,4HUF/л 
20  A95: 397,7HUF/л
 ДИЗ: 410,6HUF/л
 ГАЗ: 244,4HUF/л 
21  A95: 397,1HUF/л
 ДИЗ: 410,8HUF/л
 ГАЗ: 244,5HUF/л 
22  A95: 397,1HUF/л
 ДИЗ: 410,9HUF/л
 ГАЗ: 239,7HUF/л 
23  A95: 397,3HUF/л
 ДИЗ: 411,4HUF/л
 ГАЗ: 249,9HUF/л 
24  A95: 397,3HUF/л
 ДИЗ: 411,7HUF/л
 ГАЗ: 249,9HUF/л 
25  A95: 398,0HUF/л
 ДИЗ: 412,9HUF/л
 ГАЗ: 249,9HUF/л 
26  A95: 398,0HUF/л
 ДИЗ: 413,0HUF/л
 ГАЗ: 249,9HUF/л 
27  A95: 398,1HUF/л
 ДИЗ: 413,1HUF/л
 ГАЗ: 249,9HUF/л 
28  A95: 398,1HUF/л
 ДИЗ: 413,3HUF/л
 ГАЗ: 249,9HUF/л 
29  A95: 397,9HUF/л
 ДИЗ: 413,5HUF/л
 ГАЗ: 249,9HUF/л 
30  A95: 398,0HUF/л
 ДИЗ: 414,4HUF/л
 ГАЗ: 250,0HUF/л 
31  A95: 398,0HUF/л
 ДИЗ: 414,4HUF/л
 ГАЗ: 250,0HUF/л