Цени на горивата за 23 май 2020


А95 Дизел Автогаз A98 Дизел+
Средна цена 322,4 +1,2 331,7 +1,8 223,8 +0,00 349,4 +0,00 379,8 +0,00
Mol 316.4 328.7
eni 319.2 319.2
OMV 337.5 347.6 223.2
AVIA 318.9 328.9
Lukoil 315.6 322.6
Shell 330.1 345.7 465.9
Детайли Детайли Детайли Детайли Детайли

Цените са в HUF за литър, освен при метана, където е HUF/кг