Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Алжир 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Андора 2,31 лв. +0.00 2,03 лв. +0.00
Армения 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Австрия eu 2,42 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Беларус 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Белгия eu 2,99 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
България eu 2,15 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Хърватия eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Кипър eu 2,41 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Дания eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Египет 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Естония eu 2,66 лв. +0,04 2,60 лв. +0,10 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,03 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00
Франция eu 3,07 лв. +0,01 2,90 лв. +0,01 1,58 лв. -0,01
Грузия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Германия eu 2,87 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Гърция eu 3,16 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Исландия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Ирландия eu 2,83 лв. +0,04 2,60 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Израел 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Италия eu 3,25 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Йордания 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 2,48 лв. +0,06 2,29 лв. +0,04 1,01 лв. +0.00
Ливан 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Либия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Литва eu 2,14 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Люксембург eu 2,51 лв. +0,05 2,21 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Македония 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Холандия eu 3,51 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Норвегия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Полша eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Португалия eu 3,26 лв. +0,05 2,85 лв. +0,05 1,28 лв. +0.00
Румъния eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Русия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Сърбия 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Словакия eu 2,29 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,59 лв. +0,01 2,44 лв. +0,01 1,28 лв. +0.00
Швеция eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Швейцария 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Тунис 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Турция 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Великобритания eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ