I. Общи положения

Настоящите условия уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет Сайта www.fuelo.net. Потребител на Сайта е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до Сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт.

С Вашия достъп до и използването на Сайта Вие заявявате, че сте запознати с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от Ваша страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът fuelo.net е зареден в браузъра, представлява волеизявление, че сте безусловно съгласни с настоящите условия за ползване. Ако не сте съгласни с и не приемате тези условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта.

II. Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, цялата база данни, текста и всички изображения („Съдържание“) са собственост на „Фуело“ ООД, което притежава всички права на интелектуална и индустриална собственост върху Сайта и неговото Съдържание. Тези права са обект на закрила по действащите закони на Република България, а нерегламентираното използване на Съдържание представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. „Фуело“ ООД ще използва всички законови средства да защити законните си права и интереси, включително по съдебен ред.

III. Условия за ползване на Сайта

Вие може да преглеждате и записвате на запаметяващ носител Съдържание само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички обозначения върху Съдържанието, свързани с авторски и други права.

Вие не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на „Фуело“ ООД.

Вие не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на „Фуело“ ООД.

Забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети лица, не от „Фуело“ ООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. „Фуело“ ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Сайтът използва Вашето местоположение, предоставено от браузъра, единствено за да Ви предложи информация за най-близките до Вас бензиностанции. Тази информация не се записва и не може да се използва за проследяване.

Всички настройки в Сайта (например предпочитано гориво, предпочитани марки и др.) се запазват в бисквитки (cookies) във вашия браузър. Ако искате да бъдете „забравени“ от Сайта, просто изтрийте cookies във Вашия браузър.

„Фуело“ ООД полага всички усилия предоставената информация за цените и бензиностанциите да бъде вярна към момента на публикуването й, но не гарантира актуалността на тази информация. „Фуело“ ООД не носи отговорност за каквито и да било действия, предприети въз основа на публикуваната в Сайта информация. Без да ограничава гореизложеното, „Фуело“ ООД не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който Вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети лица, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално.

Упътванията за шофиране се предоставят от Google ©. Тези упътвания са само за планиране. Резултатите в картата може да са различни от актуалните, поради извършване на ремонтни дейности, натоварвания в трафика, метеорологични условия и други причини, които трябва да вземете предвид при планирането на маршрута си. Длъжни сте да спазвате всички знаци или указания, свързани с маршрута ви.

IV. Регистрация и изтриване на потребители

Сайтът предлага възможността за регистрация на потребители чрез посочване на име, фамилия и имейл. Регистрацията е доброволна и не e условие за използване на Сайта.

Регистрирайки се в Сайта, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Условия за ползване.

„Фуело“ ООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на приложимото законодателство и настоящите Условия за ползване.

„Фуело“ ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

„Фуело“ ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, предвидени в закона и настоящите Условия за ползване.

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Фуело“ ООД на следния електронен адрес за контакти: .

За да бъде изтрит профила на потребителя, заедно с всичката информация за него, е необходимо потребителя за заяви това писмено от email адреса, с който е регистриран, до .

V. Мобилни приложения

Android и iOS приложенията на Сайта може да инсталирате от Google Play Store и AppStore в iTunes. Приложенията използват Вашето местоположение, предоставено от мобилното Ви устройство, единствено за да Ви предложи най-близките до Вас бензиностанции. Тази информация не се записва и не може да се използва за проследяване.

Сайтът изпраща съобщения до мобилното Ви устройство (push notifications) само при промяна на цената на горивото, избрано в Настройки. Съобщения се изпращат между 9,00 и 19,00 часа българско време. Ако телефонът Ви е бил изключен или извън покритие е възможно да получите съобщението по-късно.

VI. Промяна на Условията

„Фуело“ ООД може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

VII. Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и Вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.