Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,73 лв. +0,01 2,68 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Андора 2,63 лв. +0,03 2,34 лв. +0,02
Армения 1,86 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Австрия eu 2,76 лв. +0,02 2,74 лв. +0,02 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,40 лв. +0,01 1,40 лв. +0,01 0,81 лв. +0.00
Белгия eu 3,31 лв. +0,03 3,41 лв. +0,02 1,51 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,37 лв. +0,01 2,32 лв. +0,01 1,45 лв. +0,01
България eu 2,43 лв. +0,01 2,50 лв. +0,01 1,38 лв. +0.00
Хърватия eu 2,88 лв. +0,04 2,91 лв. +0,03 1,58 лв. +0,05
Кипър eu 2,59 лв. +0,02 2,77 лв. +0,02
Чехия eu 2,87 лв. +0,01 2,78 лв. +0,01 1,36 лв. +0,01
Дания eu 3,46 лв. +0,02 3,09 лв. +0,01
Естония eu 3,00 лв. +0,03 2,66 лв. +0,07 1,59 лв. -0,09
Финландия eu 3,68 лв. +0,02 3,48 лв. +0,02
Франция eu 3,37 лв. +0,02 3,22 лв. +0,04 1,80 лв. +0,01
Грузия 1,77 лв. +0,01 1,71 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Германия eu 3,31 лв. +0,02 3,14 лв. +0,02 1,75 лв. +0,01
Гърция eu 3,49 лв. +0,03 2,91 лв. +0,02 2,00 лв. +0,02
Унгария eu 2,62 лв. +0,01 2,63 лв. +0,01 1,79 лв. +0,01
Исландия 3,41 лв. +0,04 3,27 лв. +0,06
Ирландия eu 3,32 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,48 лв. +0,02 3,23 лв. +0,03 1,60 лв. +0,02
Косово 3,48 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00
Латвия eu 2,92 лв. +0,02 2,61 лв. +0,03 1,55 лв. +0,01
Литва eu 2,81 лв. +0,01 2,65 лв. +0,01 1,29 лв. +0,01
Люксембург eu 2,91 лв. +0,03 2,76 лв. +0,01 1,54 лв. +0,04
Северна Македония 2,42 лв. +0,02 2,18 лв. +0,02 1,40 лв. +0,03
Малта eu 2,63 лв. +0,02 2,37 лв. +0,01
Молдова 2,10 лв. +0,01 1,80 лв. +0,02 1,26 лв. +0,01
Черна гора 2,78 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,97 лв. +0,03 3,29 лв. +0,04 2,00 лв. +0.00
Норвегия 3,81 лв. +0,04 3,59 лв. +0,05 2,23 лв. -0,04
Полша eu 2,47 лв. +0,01 2,50 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Португалия eu 3,47 лв. +0,02 3,20 лв. +0,03 1,65 лв. +0,01
Румъния eu 2,48 лв. +0,01 2,45 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. -0,01 1,21 лв. -0,01 0,64 лв. -0,01
Сърбия 2,80 лв. +0,02 2,93 лв. +0,02 1,57 лв. +0.00
Словакия eu 2,89 лв. +0,02 2,71 лв. +0,03 1,43 лв. -0,01
Словения eu 2,69 лв. +0,01 2,77 лв. +0,01 1,69 лв. +0,01
Испания eu 2,94 лв. +0,01 2,70 лв. +0,01 1,66 лв. +0,01
Швеция eu 3,43 лв. +0,01 3,94 лв. +0,01 2,34 лв. +0,04
Швейцария 3,27 лв. +0,02 3,37 лв. +0,03 1,98 лв. +0,03
Турция 1,73 лв. +0,01 1,75 лв. +0,02 1,16 лв. +0,02
САЩ 1,50 лв. +0,01 1,67 лв. +0,01
Украйна 1,90 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00 1,15 лв. -0,02
Великобритания eu 3,41 лв. +0,02 3,49 лв. +0,01 1,63 лв. +0,01