Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,56 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Андора 2,80 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00
Армения 2,45 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 0,46 лв. +0.00
Австрия eu 3,12 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00
Беларус 1,36 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Белгия eu 3,32 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,68 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
България eu 2,64 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,17 лв. +0,01
Хърватия eu 2,97 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Кипър eu 2,96 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00
Чехия eu 3,08 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Дания eu 3,86 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00
Естония eu 3,43 лв. +0.00 3,04 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Финландия eu 3,60 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00
Франция eu 3,59 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00
Грузия 2,13 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Германия eu 3,54 лв. +0.00 3,24 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00
Гърция eu 3,68 лв. +0.00 3,17 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Унгария eu 2,94 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Исландия 3,99 лв. +0.00 4,03 лв. +0.00
Ирландия eu 3,52 лв. +0.00 3,35 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,63 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,24 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Литва eu 2,94 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Люксембург eu 3,06 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Северна Македония 2,55 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,38 лв. +0.00
Молдова 2,51 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Черна гора 3,01 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,10 лв. +0.00 3,51 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Норвегия 3,79 лв. +0.00 3,43 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Полша eu 2,95 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Португалия eu 3,38 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Румъния eu 2,72 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,17 лв. +0.00 3,34 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Словакия eu 3,13 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Словения eu 2,89 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Испания eu 3,16 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00
Швеция eu 3,18 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00
Швейцария 3,80 лв. +0.00 3,89 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Турция 2,27 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,58 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Великобритания eu 3,41 лв. +0.00 3,60 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00