Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,11 лв. +0.00 3,11 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Андора 2,74 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00
Армения 1,95 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Австрия eu 3,07 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00
Беларус 1,59 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Белгия eu 3,42 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,61 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
България eu 2,56 лв. +0,01 2,46 лв. +0.00 0,93 лв. -0,01
Хърватия eu 2,77 лв. +0.00 2,77 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Кипър eu 2,71 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00
Чехия eu 3,06 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Дания eu 3,73 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00
Естония eu 3,36 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Финландия eu 3,74 лв. +0.00 3,65 лв. +0.00
Франция eu 3,67 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,59 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00
Гърция eu 3,68 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Унгария eu 3,10 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Исландия 3,99 лв. +0.00 4,03 лв. +0.00
Ирландия eu 3,10 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,59 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,14 лв. -0,03 2,93 лв. -0,04 1,49 лв. -0,03
Литва eu 2,90 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Люксембург eu 3,05 лв. +0.00 2,94 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,42 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,70 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Норвегия 3,92 лв. +0.00 3,49 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,81 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Португалия eu 3,32 лв. +0.00 2,98 лв. +0,01 1,67 лв. -0,03
Румъния eu 2,58 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Русия 1,22 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
Сърбия 2,89 лв. -0,01 3,11 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Словакия eu 3,08 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Словения eu 2,71 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Испания eu 3,14 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00
Швеция eu 3,43 лв. +0.00 3,88 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00
Швейцария 3,62 лв. +0.00 3,90 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00
Турция 1,92 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,30 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Великобритания eu 3,28 лв. +0.00 3,78 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00