Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,58 лв. -0,01 2,54 лв. -0,01 0,91 лв. +0.00
Андора 2,43 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00
Армения 1,58 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Австрия eu 2,60 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,38 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,74 лв. +0,01
Белгия eu 3,10 лв. -0,01 3,09 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,28 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
България eu 2,27 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 2,85 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Кипър eu 2,55 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00
Чехия eu 2,60 лв. -0,01 2,43 лв. +0.00 1,13 лв. -0,01
Дания eu 3,25 лв. -0,01 2,82 лв. +0.00
Естония eu 2,85 лв. -0,01 2,41 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Финландия eu 3,37 лв. -0,01 2,99 лв. -0,01
Франция eu 3,15 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Грузия 1,65 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Германия eu 3,10 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Гърция eu 3,31 лв. +0.00 2,73 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00
Унгария eu 2,53 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,55 лв. -0,01
Исландия 3,10 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00
Ирландия eu 3,02 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,32 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,63 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,34 лв. -0,01
Литва eu 2,58 лв. +0,04 2,36 лв. +0,03 1,33 лв. +0.00
Люксембург eu 2,69 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Северна Македония 2,32 лв. +0.00 2,00 лв. -0,02 1,22 лв. +0,02
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. -0,01
Молдова 1,98 лв. +0,01 1,59 лв. +0,01 1,22 лв. +0,01
Черна гора 2,72 лв. +0,03 2,37 лв. +0,02 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,78 лв. -0,01 3,06 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Норвегия 3,23 лв. -0,01 2,98 лв. -0,01 1,57 лв. -0,01
Полша eu 2,47 лв. +0.00 2,36 лв. -0,01 1,20 лв. +0.00
Португалия eu 3,38 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,53 лв. +0,01
Румъния eu 2,08 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. -0,01 1,14 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Сърбия 2,69 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,52 лв. -0,01
Словакия eu 2,78 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,34 лв. -0,01
Словения eu 2,50 лв. -0,01 2,55 лв. +0.00 1,46 лв. +0,01
Испания eu 2,81 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Швеция eu 3,23 лв. +0.00 3,44 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00
Швейцария 3,02 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Турция 1,52 лв. -0,01 1,42 лв. -0,01 0,98 лв. -0,01
САЩ 1,39 лв. -0,01 1,49 лв. +0.00
Украйна 1,87 лв. +0.00 1,77 лв. +0,01 1,10 лв. +0,01
Великобритания eu 3,09 лв. -0,01 3,14 лв. -0,01 1,54 лв. +0.00