<< Март 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 376,1HUF/л
 ДИЗ: 395,4HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
2  A95: 371,5HUF/л
 ДИЗ: 396,3HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
3  A95: 378,1HUF/л
 ДИЗ: 395,7HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
4  A95: 376,6HUF/л
 ДИЗ: 395,9HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
5  A95: 373,8HUF/л
 ДИЗ: 396,9HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
6  A95: 378,2HUF/л
 ДИЗ: 397,4HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
7  A95: 373,1HUF/л
 ДИЗ: 397,0HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
8  A95: 364,5HUF/л
 ДИЗ: 397,2HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
9  A95: 365,4HUF/л
 ДИЗ: 397,6HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
10  A95: 365,8HUF/л
 ДИЗ: 397,8HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
11  A95: 366,4HUF/л
 ДИЗ: 397,8HUF/л
 ГАЗ: 233,9HUF/л 
12  A95: 367,1HUF/л
 ДИЗ: 397,6HUF/л
 ГАЗ: 229,0HUF/л 
13  A95: 368,1HUF/л
 ДИЗ: 396,7HUF/л
 ГАЗ: 229,0HUF/л 
14  A95: 368,3HUF/л
 ДИЗ: 396,6HUF/л
 ГАЗ: 229,0HUF/л 
15  A95: 369,3HUF/л
 ДИЗ: 396,6HUF/л
 ГАЗ: 229,0HUF/л 
16  A95: 369,5HUF/л
 ДИЗ: 396,4HUF/л
 ГАЗ: 228,9HUF/л 
17  A95: 369,7HUF/л
 ДИЗ: 396,4HUF/л
 ГАЗ: 228,9HUF/л 
18  A95: 369,6HUF/л
 ДИЗ: 396,4HUF/л
 ГАЗ: 229,0HUF/л 
19  A95: 370,5HUF/л
 ДИЗ: 395,8HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
20  A95: 370,5HUF/л
 ДИЗ: 394,8HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
21  A95: 370,8HUF/л
 ДИЗ: 394,4HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
22  A95: 371,2HUF/л
 ДИЗ: 394,0HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
23  A95: 371,4HUF/л
 ДИЗ: 394,0HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
24  A95: 371,5HUF/л
 ДИЗ: 393,5HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
25  A95: 371,7HUF/л
 ДИЗ: 393,5HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
26  A95: 371,8HUF/л
 ДИЗ: 393,5HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
27  A95: 373,7HUF/л
 ДИЗ: 392,7HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
28  A95: 374,3HUF/л
 ДИЗ: 392,5HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
29  A95: 375,2HUF/л
 ДИЗ: 392,4HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
30  A95: 375,4HUF/л
 ДИЗ: 391,5HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л 
31  A95: 375,5HUF/л
 ДИЗ: 391,4HUF/л
 ГАЗ: 234,3HUF/л